Last update| 14 Jan 2010
 

Queue Sweden AB

Queue är ett Management Scienceföretag och har en unik spetskompetens när det kommer till hantering av datamaterial. Framför allt arbetar Queue med att ta fram segmenterings-, klusteranalys-, prissättnings- och optimerings-modeller. Flera av våra färdiga modeller återfinns under varunamnen QMO och QCOM. Vi erbjuder också konsulthjälp inom matematik och statistik under varunamnet STATB. Under STATB återfinns också flertalet av våra färdiga verktyg; så som hus- och bilvärding (för den svenska marknaden), aktieanalysverktyg samt datarensnings- och rapportverktyg.

Affärsidé

Queue är ett Management Scienceföretag. Vi förenar kunskaper inom ekonomi, statistik och matematik. Vår övergripande tanke är att utveckla era möjligheter till att möta era kunders önskemål. På denna tanke har vi formulerat affärsidén:

Queue verkar för att förbättra resursanvändningen hos företag, organisationer och myndigheter genom att tillhandahålla råd och lösningar inom matematik, statistik och optimering.

 

Vårt motto

Vi är speciallister och vill inte vara något annat. Därför verkar vi under mottot: Aldrig en helhet - Alltid en del.

Läs mer om hur vi skiljer oss och sticker ut »